•Öğrencilerin okulu sevmeleri,
 
•Yaşları gereği oyun oynama ihtiyaçlarının karşılanması,
 
•Okulda arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri,
 
•Fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi,
 
•Engelli öğrencilerin oyun ve etkinliklere katılımı,
 
•Sağlıklı olma konusunda bilinçlenmeleri amacıyla öğrencilerin her gün bir saat aktiviteye katılmaları,
 
•Takım ruhu kazanmaları,
 
•Düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.