Fotoğraf Yükleyiniz GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI SEKSEK OYUNU KURALLARI BÖLÜM BİR OYUN ALANI DONANIM 1 OYUN ALANI VE DONANIM 1.1 T Sek-Sek Oyunu, pürüzsüz düz beton ya da sertleşmiş toprak yüzeylere çizilen ya da üzerine sabitlenen brandaya çizilerek üzerinde sekilerek oynatılan oyundur. 1.2 T Sek-Sek Oyunu, minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerini kapsar. 1.3 Oyun 45*45 veya 50*50 cm kenar uzunluklarına sahip 8 kareden oluşur. 1.4 Enek İlkokullarda 8*8 cm ve ortaokullarda 10*10cm, 1,5 veya 3cm kalınlığında kenarları ovalleştirilmiş ahşaptan yapılır. 2 ISI VE AYDINLATMA 2.1 En düşük ısı 10 C nin (50 F) altında olmamalıdır. Resmi Müsabakalarında maksimum ısı 25 C den (77 F) daha yüksek, minimum ısı 16 C den (61 F) daha düşük olmamalıdır. 2.2 Resmi Müsabakalarında aydınlatma, oyun sahası yüzeyinden 1 m yükseklikte ölçülmek şartıyla, 1000 ile 1500 lux arasında olmalıdır. BÖLÜM İKİ KATILANLAR 3 TAKIM OLUŞUMU 3.1 Takımlar 10 asıl 2 yedek olmak üzere 12 oyuncudan oluşur. Oyun lideri tarafından belirlenmiş ve sıralaması yapılmış isimler listesinde yazılı (karma takımlarda 5 kız 5 erkek) setler oynanır. 3.2 En az 8 oyuncu ile oyuna başlanabilir. Her sette oyuncuların 1 kere oynama hakkı vardır. 3.3 Takımlar üzerlerinde takım numarası yazılı forma, tişört veya eşofman ile yumuşak tabanlı spor ayakkabı ile katılım sağlamak zorundadır. 4 TAKIM YERLEŞİMİ 4.1 Oyun lideri tarafından belirlenmiş ve sıralaması yapılmış 10 oyuncu brandanın uzun kenara paralel, brandaya 2m uzaklıkta hakemin karşısında olacak şekilde sıralanacaklar. 4.2 Yedek oyuncular brandanın kısa kenarına paralel, 2-3 m uzaklıkta olacak şekilde sıralanacaklardır. 4.3 Oyun lideri set oyuncuların tarafında, istedikleri yerde oyuncuların ve hakemin dikkatini dağıtmayacak şekilde brandaya 2 m uzaklıkta duracaklardır. 5 MALZEMELER 5.1 Takımlar üzerlerinde takım numarası yazılı şort, forma, tişört veya eşofman ile yumuşak tabanlı spor ayakkabı ile katılım sağlamak zorundadır. 5.2 Enek: Enek İlkokullarda 8*8 cm ve ortaokullarda 10*10cm, 1,5 veya 3cm kalınlığında kenarları ovalleştirilmiş ahşaptan yapılır. 5.3 T seksek brandası: 1.2 Oyun 45*45 veya 50*50 cm kenar uzunluklarına sahip 8 kareden oluşan, karenin içlerinde numaraları yazan bez yada plastik maddeden yapılmış brandalar kullanılabilir. 6 YASAKLANMIŞ EŞYALAR Saat, yüzük, bileklik, küpe ve künye gibi takı ve malzemeler. 7 OYUN BÖLÜM ÜÇ OYUN DÜZENİ 7.1 Oyuna oyuncu çocuk 1 numaralı haneden 8 numaralı haneye kadar sekme ayağı ile başlar ve o ayak üzerinde bir tur bitinceye kadar sekmeye devam eder. Sekme ayağı sağ-sol olabilir. Hangi sekme ayağı ile başlanmışsa o ayak ile devam etmek zorunludur. Bu kuralı ihlal etmek hata olarak kabul edilir oyun sırası takım arkadaşına geçer. 7.2 Sekmeye başlama ayak gösterme ile olur. Başlangıç çizgisinde oyuncu beklerken tek ayak kaldırılır, sekme ayağı gösterildikten sonra sekilerek bir sonraki haneye geçilir. Bu kuralın haricinde oyuna başlamak hata olarak kabul edilir oyun sırası takım arkadaşına geçer. 7.3 Takım liderinin belirlediği sıra ile oyuna başlanır. Oyun iki settir. İki seti oynayan takım Oyun puan sistemi ile oynanır. Bütün takımlar iki set oynar. En yüksek puandan başlanarak takımlar sıralanır ve sıralama belirlenir. 7.4 Oyuncular 50 cm gerideki ikinci çizgiden, ayaklar çizgiyi geçmeden eneği atar. Enek atılırken çizgiye basılmaz. Çizginin gerisinde dururken ayak iz düşümünü vücudun herhangi bir bölümü geçebilir. 7.5 Enek elden oyun yüzeyine değdirmeden havadan atılır. Enek atılırken yerden sürükleyerek ve itilerek atılamaz. 7.6 Çizgiler oyun hanesine dâhildir. Eneğin çizgide olması hata sayılmaz. Eneğin diğer haneye taşması durumunda hatalı atış yapılmış sayılır. 7.7 Eneği alan elin parmakları yerden güç almadan eneği sürüklemeden, düşürmeden; sekme ayağının dışında vücudun herhangi bir bölümünün yere teması olmadan enek alınır. Kurallara uymayan şekilde alınan enek hata sayılır ve sıra takım arkadaşına geçer. 7.8 Çift ayak basılan yerlerde durma süresi 5 saniyedir. 7.9 Sekme: Tüm hanelere sekmeler tek hamlede olacaktır. Haneye sekildiğinde ayağın geldiği yer sabit olacak ayak uçları –topuklar yerden kalkmayacak veya yer değiştirmeyecek şekilde sabit olacak. 7.10 Oyuncu 7. ve 8. hanelerde dönüş için tek ayak ile sıçrdığında, ikinci bir tek ayak basma hakkı olacaktır. 7.11 Oyuncu herhangi bir haneyi oynayıp çıkışa geldiğinde tek ya da çift ayakla oyun dışına çıkış yapabilir. 7.12 Her takımın her sette bir mola kullanma hakkı vardır. 7.13 Oyun her oyun alanında 1 hakem ve bir takım olacak şekilde devam eder. 7.14 Eşitlik Bozma: Takımlar arasında eşitlik varsa setlerde en yüksek puanı almış öğrenci sayısına bakılır. İki takımın puanı aynı ise A takımında tek seferde 8 puan almış bir öğrenci var B takımında hiç yoksa A takımı kazanır. Veya A takımda 8 puan almış 1 öğrenci B takımında 1 öğrenci varsa 7 puan almış öğrenci sayısına bakılır. Ondada eşitlik varsa 6 puan almış öğrenci sayısına bakılır. Bu 1 puan almış öğrenci sayısına kadar devam eder. Eşitliğin devam ettiği durumda oyun liderlerinin belirleyeceği 3 oyuncu seçilerek altın oyun oynanır. Eşitlik bozulana kadar da bu 3 oyuncu oyuna devam eder. 7.15 --1.2.3.6 Numaralı Hanelerde oyun-- Enek, Enek atış çizgisi gerisinden 1 numaralı haneye kurallara uygun olarak atılır. Sekme ayağı yerde diğer ayak dizden bükülü halde iken başlangıç çizgisi gerisinden 2. numaralı haneye sekilir. 3 numaralı haneye sekerek devam edilir. 4 numaralı haneye sol ayak 5 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı yerde, diğer bacak dizden bükülü vaziyete getirilir. Bu vaziyette 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelmek üzere hanelere dik çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri ve yanlara hareket ettirilmez. Bu durum oluşursa oyun hakkı diğer takım arkadaşına geçer. Ayaklar açık halde iken oyuncu yukarı sıçrayıp dönüşünü yapar. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde basılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5 numaralı haneye, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basarak devam edilir. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü iken 3 numaralı haneye sekilir. 3 numaralı haneden 2 numaralı haneye sekilir. Enek, sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken ön tarafa eğilerek vücudun her hangi bir kısmı yere değmeyecek şekilde çapraz elle yerden alınır. 1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basabilir. Böylece 1.hane tamamlanmış olur. Ayni şekilde 2.3.6.hanelerde oynanır. Eneğin bulunduğu haneye basılmaz. 7.16 4.5.7.8 Numaralı Hanelerde oyun-- Atış çizgisinden enek kurallara uygun olarak 4 haneye atılır.1.2.3 numaralı haneler sekilerek 5. haneye çift ayakla basılır. Sekme ayağı olarak yerde diğer bacak dizden bükülü vaziyete getirilir. Bu vaziyette 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Edilmesi durumunda oyun ihlali olarak kabul edilip oyun hakkı diğer takım arkadaşına geçer. Ayaklar açık halde iken yukarı dönerek zıplanır. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde sekmeden basılır. Sekme Ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. Ayaklar 5 numaralı haneye çift basılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü 5 numaralı hanede sekme ayağının üzerinde iken vücudunun her hangi bir kısmı yere değmemek şartı ile 4 numaralı hanedeki eneğe uzanılır ve çapraz elle enek alınır. 3 numaralı 2 numaralı 1 numaralı hanelere atlanarak sekilir. 1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basılabilir. Böylece 4. kare tamamlanmış olur. Atış çizgisi gerisinden oyuncu çocuk eneği kurallara uygun olarak 5 numaralı haneye atar. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 1 numaralı haneye sekilir. Aynı şekilde 2 ve 3 numaralı hanelerde sekmeyle devam edilir. 4 numaralı haneye çift ayak gelecek şekilde atlanır. Sekme ayağı olarak yerde diğer ayak dizden bükülü vaziyete getirilir. Bu vaziyette 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelmek üzere çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Edilmesi durumunda oyun ihlali olarak kabul edilip diğer takım arkadaşına geçirilir. Ayaklar açık halde iken yukarı dönerek sıçranır. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde sekmeden basılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. Ayaklar 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü iken enek 5 numaralı haneden alınmak için uzanılır ve çapraz elle alınır. 3 numaralı 2 numaralı 1 numaralı hanelere atlanarak sekilir. 1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basabilir. Böylece 5. kare tamamlanmış olur. Atış çizgisi gerisinden enek 7 numaralı haneye atılır. 1.2.3.4.5.6 numaralı haneler uygun şekilde sekilerek 8 numaralı haneye çift basılır. Ayaklar sabittir. Birinci harekette yüz bitiş yönüne dönük çift ayak dik düşülür, ikinci harekette sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü yukarı doğru sıçrayarak dönüş yapılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 7 numaralı haneye uzanılır. Vücudun herhangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde çapraz elle enek alınır. Enek elde iken 6. numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır ayaklar sabittir. Oynatılmaz. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 3, 2, 1 numaralı haneler kurala uygun geçilir sekilerek kat edilir. 1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basabilir. Böylece 7. hane tamamlanmış olur. Atış çizgisi gerisinden enek 8 numaralı haneye atılır. 1. 2. 3. haneler sekilerek geçilip sol ayak 4, sağ ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde sekilir. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü iken 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden 7 numaralı haneye ayaklar çift gelecek şekilde sekilir. Ayaklar sabittir. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü yukarı doğru sıçrayarak dönüş yapılır. Sekme ayağı yerde diğer ayak dizlerden bükülü iken 8 numaralı haneye uzanılır. Vücudun herhangi bir kısmı yere temas etmeyecek şekilde çapraz elle enek alınır. Enek elde iken 6. numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır ayaklar sabittir. Oynatılmaz. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 3, 2, 1 numaralı haneler sekilerek kat edilir.1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basabilir. Böylece bir oyuncu oyununu tamamlanmış olur. 7.17 ---4.5.7.8 Numaralı Hanelerde oyun--- Atış çizgisinden enek kurallara uygun olarak 4 haneye atılır.1.2.3 numaralı haneler sekilerek 5. haneye çift ayakla basılır. Sekme ayağı olarak yerde diğer bacak dizden bükülü vaziyete getirilir. Bu vaziyette 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelecek şekilde çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Edilmesi durumunda oyun ihlali olarak kabul edilip oyun hakkı diğer takım arkadaşına geçer. Ayaklar açık halde iken yukarı dönerek zıplanır. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde sekmeden basılır. Sekme Ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. Ayaklar 5 numaralı haneye çift basılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü 5 numaralı hanede sekme ayağının üzerinde iken vücudunun her hangi bir kısmı yere değmemek şartı ile 4 numaralı hanedeki eneğe uzanılır ve çapraz elle enek alınır. 3 numaralı 2 numaralı 1 numaralı hanelere atlanarak sekilir. 1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basılabilir. Böylece 4. kare tamamlanmış olur. Atış çizgisi gerisinden oyuncu çocuk eneği kurallara uygun olarak 5 numaralı haneye atar. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 1 numaralı haneye sekilir. Aynı şekilde 2 ve 3 numaralı hanelerde sekmeyle devam edilir. 4 numaralı haneye çift ayak gelecek şekilde atlanır. Sekme ayağı olarak yerde diğer ayak dizden bükülü vaziyete getirilir. Bu vaziyette 6 numaralı haneye sekilir. 7 numaralı haneye sol ayak, 8 numaralı haneye sağ ayak gelmek üzere çift basılır. Ayaklar yerde sabittir. İleri geri hareket edilmez. Edilmesi durumunda oyun ihlali olarak kabul edilip diğer takım arkadaşına geçirilir. Ayaklar açık halde iken yukarı dönerek sıçranır. Sağ ayak 7 numaralı haneye, sol ayak 8 numaralı haneye gelecek şekilde sekmeden basılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü 7 numaralı haneden 6 numaralı haneye sekilir. Ayaklar 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü iken enek 5 numaralı haneden alınmak için uzanılır ve çapraz elle alınır. 3 numaralı 2 numaralı 1 numaralı hanelere atlanarak sekilir. 1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basabilir. Böylece 5. kare tamamlanmış olur. Atış çizgisi gerisinden enek 7 numaralı haneye atılır. 1.2.3.4.5.6 numaralı haneler uygun şekilde sekilerek 8 numaralı haneye çift basılır. Ayaklar sabittir. Birinci harekette yüz bitiş yönüne dönük çift ayak dik düşülür, ikinci harekette sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü yukarı doğru sıçrayarak dönüş yapılır. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 7 numaralı haneye uzanılır. Vücudun herhangi bir kısmı yere gelmeyecek şekilde çapraz elle enek alınır. Enek elde iken 6. numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır ayaklar sabittir. Oynatılmaz. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 3, 2, 1 numaralı haneler kurala uygun geçilir sekilerek kat edilir. 1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basabilir. Böylece 7. hane tamamlanmış olur. Atış çizgisi gerisinden enek 8 numaralı haneye atılır. 1. 2. 3. haneler sekilerek geçilip sol ayak 4, sağ ayak 5 numaralı haneye gelecek şekilde sekilir. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü iken 6 numaralı haneye sekilir. 6 numaralı haneden 7 numaralı haneye ayaklar çift gelecek şekilde sekilir. Ayaklar sabittir. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizden bükülü yukarı doğru sıçrayarak dönüş yapılır. Sekme ayağı yerde diğer ayak dizlerden bükülü iken 8 numaralı haneye uzanılır. Vücudun herhangi bir kısmı yere temas etmeyecek şekilde çapraz elle enek alınır. Enek elde iken 6. numaralı haneye sekilir. Sol ayak 5, sağ ayak 4 numaralı haneye gelecek şekilde çift basılır ayaklar sabittir. Oynatılmaz. Sekme ayağı yerde diğer bacak dizlerden bükülü iken 3, 2, 1 numaralı haneler sekilerek kat edilir.1.haneden sonra hane dışına basma ayağı serbesttir ve istediği ayakla dışarıya basabilir. Böylece bir oyuncu oyununu tamamlanmış olur. Güncellenme Tarihi : 09/10/2023 www.istanbulokul.org İSTANBUL OKUL SPORLARI İL TERTİP KOMİTESİ