UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ ÇOÇUK OYUNLARIMIZI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK.

Öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile

yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve

stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili yaşam becerilerini geliştirerek

bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarıdır